Arvaa – ja voita!

Syksyllä 30.9.2008 Paloheinän jokamiesgolfkentällä oli arvokas tilaisuus. Nykyisen nelosväylän viereen istutettiin tammi. Tällä tammella on tarkoitus kunnioittaa sotiemme veteraanisukupolven työtä ja muistoa.

Suomen Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja prikaatikenraali Finn-Göran Wennström piti istuttamispuheen. Varatuomari Tor Wikström edusti tilaisuudessa sotiemme veteraaneja. Wikström luovutti tammen, joka sai nimekseen Veteraanitammi, Paloheinä Golf Oy:lle, jonka puolesta Daniel Heimonen toimi vastaanottajana. Everstit Matti Koskimaa ja Reijo Kuusisto sekä toimittajat Matti Hara ja Jouko Heikura olivat tilaisuuden järjestelytoimikunnan edustajina mukana istuttamassa tammea.

Kaikki edellä mainitut henkilöt kuuluvat Helsinki City Golf ry:n (HCG)jäsenistöön ja ovat perustaneet Veteraanitammen Valvontakomission VetVa:n. Jotta Veteraanitammi saa tulevina vuosina arvostusta ja näkyvyyttä, on VetVa saanut HCG:n johtokunnalta luvan kehitellä lämpötilan arvauskilpailun. Arvauskilpailun kohteena on lämpötila, joka mitataan Veteraanitammen juurelta vuosittain sen istuttamispäivänä. Tänä vuonna se on 30.9.2011 kello 12.

VetVa ei voinut järjestää arvauskilpailua ilman rekisteröityä yhdistystä eli tässä tapauksessa se on Helsinki City Golf ry. Vetva esitteli arvauskilpailun kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2011 HCG:n johtokunnalle, joka hyväksyi esitetyn arvauskilpailuehdotuksen. Tämän jälkeen alettiin työstää arvauskilpailua ja sen yksityiskohtia sekä selvitettiin mahdolliset lupa-asiat. Nyt työ on valmis.

Kun arvauskilpailun tuotolla tuetaan HCG:n vammaisgolftoimintaa, seuran vammaisgolftoimikunnan puheenjohtaja ja arvauskilpailun toimeenpanoryhmän puheenjohtajana Eila Tuuttu kutsui juhannusviikolla klubitalolle VetVa:sta Matti Haran, toimitusjohtaja Kati Heimosen ja palvelupäällikkö Anna Fagerholmin Paloheinä Golf Oy:stä sekä Suomen HCP Golf ry:n nimeämän vuoden 2010 vammaisgolfhenkilön liikunnanohjaaja Kari Heikkilän keskustelemaan ja suorittamaan arvauskilpailun käytäntöön liittyvät toimenpiteet.

Eila Tuutulla ja Matti Haralla oli samalla erinomainen tilaisuus esitellä Heikkilälle ne kenttäuudistukset, joissa liikuntavammaiset ja ikääntyvät kansalaiset on otettu ja otetaan huomioon. Liioittelua ei ole, jos Paloheinän jokamiesgolfkenttä on ollut ja jatkossa tulee entistä paremmin olemaan Suomen vammaisgolftoiminnan lippulaiva.

Sovittiin, että yhtiö antaa arvauskilpailulle mainostilaa yhtiön kotisivuilla ja klubitalossa, että saadaan yhtiöltä käyttöön mainosteline A4-kokoiselle paperille, jossa esitetään yksityiskohtaiset arvauskilpailun säännöt, että saadaan yhtiöltä kassalipas ja laatikko, johon maksetut ja leimatut arvaukset pannaan että yhtiö lahjoittaa caddiemasterien työpanoksesta sen osuuden, mitä tarvitaan arvauslippujen myyntiin ja leimaamiseen, että palvelupäällikkö Anna Fagerholm jatkossa johtaa, valvoo ja raportoi arvauskilpailusta oman harkintansa mukaan Vetva:aa, jonka puheenjohtajana varatuomari Tor Wikström toimii.

Matti Hara