Katselmuksia

Aina sattuu ja tapahtuu. Seuran kotisivut ovat alkaneet toimia erinomaisesti. Kiitos siitä lankeaa Hannu Sepälle. Uskon, että pian Hannu päivittää myös toimikunnat ja hallituksen. Se on sitten toimikuntien oma asia, miten tiedottaa viiteryhmilleen.  Golflehti on edistynyt huimasti. Golfliiton puheenjohtaja Antti Peltoniemi on tehnyt mielenkiintoisen avauksen.  Puheenjohtaja tuo omalla palstallaan esille mielestään tärkeitä asioita, joihin jäsenkunnan tulisi toiminnassaan panostaa tai ottaa huomioon. 

Seuran keskustelufoorumi on tänä keväänä alkanut löytää ruotelinsa. Turhan tiukkapipoinen linja on höllentynyt, ja tilalle on tullut asiallisia kirjoituksia. Tosin jotkut ovat kommentissaan on sitä mieltä todetessaan, että keskustelufoorumin voisi tyystin lopettaa, mutta mitä tilalle? Foorumi on hyvä tiedotuskanava. Mielestäni foorumia ei pidä lopettaa, kun sinne on ilmaantunut esimerkiksi Olli Erjantinkaltaisia ehdotuksia. Olli toivoo webbikameraa, jonka avulla jäsenistö voisi seurata reaaliaikaista tilannetta nykyisellä kenttäalueella ja laajennusalueen kohdalla näkisi, miten työt edistyvät. Hyvä piirre tässä asiassa on, että Olli ei syyttele eikä kaada asiaa joko yhtiön tai seuran piikkiin, vaan homma tulisi hoitua talkoovoimilla. Hyvä Olli! Lisää tällaisia kirjoituksia, toivoo allekirjoittanut. 

Helsingin kaupungin liikuntatoimenjohtaja Anssi Rauramo kävi helatorstainaattona 12.4.2010 tutustumassa kenttälaajennustöiden edistymiseen. Yhtiön toimitusjohtaja Hanna Teerijoki ajelutti Anssia pitkin ja poikin kenttää upouudella valvojalle tarkoitetulla golfautolla. Anssin ja Hannan aurinkoisista ilmeistä päätelleen, Anssilla ei ollut huomautettavaa. Kun satuin samaan aikaan olemaan kentällä ja kamera matkassa, pyysin Hannaa ja Anssia valokuvaan ja ehdotin kuvaa Veteraanitammen kanssa.

Olihan päivä J.V. Snellmanin päivä ja suomalaisuuden päivä. Klubitalon lipputangossa hulmusi siniristilippu. Ilman sotiemme veteraaneja klubitalon salossa saattaisi liehua valkosinipunajuovainen lippu.  Kuvaa ottaessani saatoin samalla katsastaa, että ”Vikketammi” on talvehtinut hyvin. Suojaverkko oli onneksi riittävän korkea viime talven runsaita lumia ajatellen. Pupujussit eivät ylettyneet jyrsimään tammen oksia. Silmuissa oli selviä elonmerkkejä. Milloin lehdet puhkeavat? Tästä voisi järjestää vuosittaisen arvauskilpailun. Kuvanoton jälkeen suuntasain kameroineni takakentälle ja otin pari kuvaa.

Päivää ennen Anssi Rauramon vierailua törmäsin klubitalon edustalla Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston Jyri Hirsimäkeen ja yhtiön edustajaan, jolla oli nippu työkarttoja kädessä. Vaihdoimme pikipäin muutaman sanan. Herrat olivat tehneet katselmusta. Vantaanjoen varsi on osa valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta ja Vantaanjoen laakson historiallista kulttuurimaisemaa. Alue on maisemallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokas ja sijaitsee tiiviin kaupunkirakenteen tuntumassa. Joen varren ja Keskuspuiston pohjoisosan alueella on paljon ulkoiluun ja virkistykseen liittyvää käyttöä. 

Maankäytön tiivistyessä käyttöpaineet ovat lisääntymässä. Suunnitelman tavoite on ollut sovittaa yhteen joen varren virkistyskäytölliset, maisemalliset ja ekologiset tavoitteet. Paloheinän laajennus ei sodi näitä tavoitteita vastaan. Pikemminkin tuleva kenttä tulee nykyistä paremmin ottamaan nämä tavoitteet huomioon. Hirsimäki toivoi, että töiden edistymisestä on hyvä tiedottaa ”hyvistä uutisista” torpparimäkeläisille, koska se on omiaan karsimaan pois turhat ennakkoluulot.

Golfliiton puheenjohtaja Antti Peltoniemi on alkanut kirjoittaa Golflehteen omaa palstaa: Terveisiä Golfliitosta. Katselmuksessaan Peltoniemi ottaa esille joitakin liiton päättävissä elimissä käytyjä ajankohtaisia keskusteluavauksia. Mielestäni mielenkiintoinen ja varteen otettava uusi käytäntö liittyy green fee-pelaamiseen: ”Toivon, että mahdollisimman moni golfyhteisö alkaisi noudattaa tätä yhteisesti sovittua käytäntöä ja tiedottaisi siitä jäsenilleen sekä vieraspelaajillekin. Sen mukaan kaikki Suomen Golfliiton jäsenseurat alkavat pelikauden 2010 alusta noudattaa käytäntöä, jossa pelaaja, jonka tasoitus on yli 36, pelaa ensisijaisesti kotikentällään ja ovat oikeutettuja vieraspelaamiseen pääsääntöisesti vasta saavutettuaan tasoituksen 36 tai alle”, puheenjohtaja Antti Peltoniemi toivoo. 

Peltoniemen ajatukset ja avaus voisi herättää keskustelua seurankin keskustelufoorumilla. Miksikä ei seuramme puheenjohtaja Minna voisi avata sanasen arkkunsa ja Peltoniemen tapaan viritellä vastaavia avauksia.  Viittaan seuran tiedotustavoitteisiin, johon kuuluu avoimuus ja vahva vuorovaikutus. Näitä merkkejä on aistittavissa. Tästä on hyvä jatkaa.

Matti Hara