Kymmenen vuotta citygolfia (23.11.2013)

Helsinki City Golf ry perustettiin kymmenen vuotta sitten ja piti perustamispäivänä 20.11.2013 yhdistetyn syys- ja juhlakokouksen. Johtokunnan jäsen Hannu Jorasmaa avasi tilaisuuden ja nostatti onnittelumaljan seuralle. Sen jälkeen kokous järjestäytyi. Hannu ehdotti juhlakokouksen puheenjohtajaksi seuran ansioitunutta palvelupäällikkö Anna Fagerholmia, joka taputuksin hyväksyttiin. Anna kiitti luottamuksesta ja pyysi sihteeriksi seuran nuorta polvea edustavan Patrik Jorasmaan. Juhlakokous sujui Annan puheenjohtajana mallikkaan juohevasti. Kokousasiat ja paperit oli hyvin valmisteltu. Yhtään äänestystä ei tarvittu.

Toimintasuunnitelman yhteydessä ainoastaan talviharjoittelu puhutti jonkin verran. Se ei ole mennyt odotusten mukaisesti, mutta tuleva talvi mennään silti lähes samoilla nuoteilla. Harjoitteleminen Sofiassa maksaa 20 euroa. Anna tekee tiedotteen asiasta. Paikanvaihto tai jokin muu tapa tullee mitä todennäköisimmin kysymykseen seuraavana vuonna. Itse kallistuisin ehdottamaan, että kukin harjoittelisi talven ajan parhaaksi katsomallaan tavalla. Esimerkiksi Carlssonin Lasse viettää talvet Thaimaassa. 

Yksi mahdollinen tapa olisi varata Sofialle menevä raha golfklinikalle, joka toimisi kentällä. Olisiko jokaisella seuran jäsenellä mahdollisuus saada omakohtaista yksityisopetusta jonkin verran tai olisiko klinikka tunnin auki kaikille akuuttia apua tarvitseville.  Jättäisin mietintämyssyyn. Klinikan aukioloaikakin voisi olla sellainen, että aamupäiväaika olisi kotona oleville ja ilta-aika työssäkävijöille. Olen kuullut myös sellaisen toive-esityksen, että Sofialle nykyisin menevä raha ladattaisiin rangepalloina jäsenille. 

Puheenjohtajan vaali ei tänä vuonna ollut agendalla. Minna Hyrske on toiminut seuran yhtenä perustajajäsenenä puheenjohtajana seuran perustamisesta lähtien. Eikä ole ollut minkäänlaista syytä vaihtaa ja tuskin vaihdetaankaan puheenjohtajaa, ellei Minna itse sitä halua. Kuluneena kymmenenä vuotena Minna on hoitanut mallikkaasti seuran ja yhtiön välistä kumppanuutta. Ei ole ollut yhtään riitaa. Joku kokouksessa heitti leikillisesti esille, että olisi vaihteeksi hyvä riidellä jostakin, koska se saisi aikaan säpinää. Se oli vitsi. Kukaan järkevä ei toivo samaa tilannetta, mikä oli kymmenen vuotta sitten ennen nykyistä seuraa.

Edesmennyt seuran perustaja- ja kunniajäsen sekä johtokunnassa (ennen hallitus) useita vuosia toiminut varatuomari Tor Wikström laati Minnan ja kolmannen perustajajäsenen Hanna Teerijoen kanssa harkitut ja viisaat säännöt yhdistykselle.  Säännöissä on kaksi kohtaa, jotka ovat toimineet ennakoivasti estämään riitojen syntymisen seuran ja yhtiön välille. 

Seuran hallinnolliseen johtoon yhtiön edustaja voi osallistua puheoikeudella. Toinen koskee henkilöjäsenyyttä. Kuluneen kymmen vuoden aikana tilanne on kuitenkin ollut sellainen, että yhtiön ei ole tarvinnut lähettää kokouksiin henkilöä, koska Hanna on ollut seuran jäsenistön valitsemana henkilönä seuran hallinnossa koko ajan mukana. 

Toinen konflikteja hillinnyt sääntökohta liittyy seuran henkilöjäsenyyteen. Säännöissä todetaan, että henkilön on maksettava yhtiölle pelioikeus. mikä on edellytys seurajäsenyydelle. Tämä asia on liittynyt välillisesti myös siihen, että seura ei ole lähtenyt hankkimaan etäjäsenyyksiä. Siitäkin huolimatta, että etäjäsenyyksillä saisi helppoa rahaa seuran kassaan.

Syyskokouksen ainoa seuran tulevaan johtoon vaikuttava asia oli johtokunnan erovuorossa olevan jäsenen valinta. Jani Vaskola oli erovuorossa. Hänet valittiin jatkoon ilman vastaehdokasta. Jani kuuluu myös niihin seuran pioneereihin, jotka ovat olleet mukana alusta pitäen. Jani nautti luottamusta myös entisessä seurassa. Hän oli mm. Paloheinä Golf ry:n neuvottelijana rakentamassa sopua yhtiön ja silloisen seuran välille. Jani turhautui, kun sopua ei syntynyt. Kun uusi seura, Helsinki City Golf, perustettiin, Jani lähti mukaan ja on ollut lähes kaikki kuluneet vuodet seuran johdossa. Jouni Naskali on ollut ne vuodet seuran johdossa, kun Jani on ollut syrjässä. 

Syyskokous otti esille nykyisten toimikuntien kohdalla yhden asian. Miksi yhteystiedot ovat johtokunnan ja toimikuntien kohdalla puutteelliset? Tästä asiasta johtokunnan jäsen Hannu antoi selvennyksen. Aiemmin on ollut ikävää henkilöihin kohdistunutta häirintää ja sen vuoksi yhteystiedot ja nimet minimoitiin. Hannu oli nyt sitä mieltä, että tilanne on muuttunut ja voitaneen palata entiseen käytäntöön.

Itseruoskintaa syyskokouksessa tapahtui, kun puhuttiin ajanvarausjärjestelmästä. Kokouksen mielestä varattujen aikojen käyttämättä jättäminen, on anteeksiantamatonta, jos ei peruuta varattua aikaa. Kokous kuitenkin päätyi siihen, että jokaisen on mentävä tässä asiassa itseensä. Sovittiin, että vielä tutkitaan ja sitten vasta hutkitaan.

Syyskokous on pidetty. Johtokunta pitää järjestäytymiskokouksen ja siinä yhteydessä nimeää toimikunnat ja niiden kokoonpanot. Tuskin niihin suurehkoja muutoksia tulee. Erityistoimikunnan nimi muuttuu E-golftoimikunnaksi. Johtokunta on vuosien tauon jälkeen ottanut mukaan Kenttä- ja ympäristötoimikunnan. 

Aikoinaan toimin Kenttä- ja ympäristötoimikunnan puheenjohtajana.  Toimikunta oli hyvin käyttökelpoinen työväline siinä vaiheessa, kun kentän laajentamisasia oli kunnallispoliittisessa päätöksenteossa ajankohtainen. Toimikunta laati lausuntoja, joita yhtiö saattoi käyttää omien esitystensä tukena. Nyt ollaan tilanteessa, että kenttä on käytännössä viimeisen päälle valmis. Ehkä ainoa asia, jossa toimikunta voisi entiseen tapaan toimia, olisi saada Helsingin kaupunki tavalla tai toisella mukaan, jotta metsäsaarekkeen läpikulku helpottuisi. 

Kenttä- ja ympäristötoimikunta voisi ottaa itselleen uuden roolin ja profiloitua eräänlaiseksi seuran operatiiviseksi toimikunnaksi ja toimimaan johtokunnan työrukkasena. Toimikunnan puheenjohtajana voisi toimia esimerkiksi johtokunnan jäsen ja jäseninä toimikuntien puheenjohtajat. Näin tieto kulkisi ruohonjuurelta hallitukselle ja yhtiölle.

Syykokouksen lopussa oli agendalla kunniajäsen nimeäminen. Olin sata varma, että seuran johdossa ansioituneet Hanna Teerijoki ja Jani Vaskola nimetään oikeutetusti kunniajäseniksi tässä seuran kymmenvuotisjuhlakokouksessa. Molemmat ovat olleet aktiiveja koko seuran kymmenvuotiskauden. Niinpä olin todella yllättynyt valintani johdosta. Kiitän yllätyksestä seuran jäsenistöä ja hallitusta. Miten tämän muutenkaan voi todeta kuin kiittämällä?   

Matti Hara