Onko tietoa?

Seuran kevätkokous on pidetty. Valitettavasti en päässyt. Tuli este. Sain Pirjo
Virralta seikkaperäisen kokousselvityksen. Kaikki meni leppoisasti ja hyvässä
hengessä. Itse oletin ennakkoon, että sääntömuutoksesta olisi syntynyt keskustelua.
Näin ei tapahtunut. Tästä iloitsen.
    
Pirjo kertoi, että sääntömuutosten tultua hyväksytyksi patentti- ja
rekisterihallituksen ylläpitämässä kauppa- ja yhdistysrekisterissä, säännöt pannaan
nettiin seuran jäsenpalstalle. 

Kaikilla nykyisillä eikä tulevillakaan seuran jäsenillä ole mahdollisuutta päästä
nettiin. Niinpä kunnioittaen esitän seuran johtokunnalle, että seura painattaa
esitteen, jossa seuran sääntöjen lisäksi on selvitys seuran ja yhtiön välisestä
suhteesta. Se ei näet edelleenkään ole selvä asia kaikille seuran jäsenille.

Kirppispäivänä kävin seuraamassa, miten kauppa kävi. Mielestäni hyvin. Viking
Nyholmin ja Mauno Hietikon kanssa vaihdoimme kuulumisia. Manukaan ei päässyt
kevätkokoukseen, mutta vakuutti tilintarkastajana tilien olevan kunnossa ja
tilitarkastuskertomus on kirjoitettu uuden kaavan mukaan.
  
Manun lähtiessä kotiin hakemaan kameraa, jotta kirppistapahtumasta jäisi dokumentti
seuran tulevaan historiankirjoitukseen, jäin Vikingin kanssa keskustelemaan.  
Hänellä oli runsaasti kokemusperäisiä ja rakentavia ajatuksia golfseurojen
toiminnasta. 

Viking piti hyvänä sääntöjen panoa nettiin. Viking toivoi, että Pirjon lupaamien
sääntöjen lisäksi johtokunta päättäisi julkistaa tavalla tai toisella myös seuran ja
yhtiön välisen kenttäsopimuksen.

Mielestäni Viking on oikealla asialla. Tieto, mitä kenttäsopimus sisältää ja miten
se sitoo seuran toimintaa, estää monien väärinkäsitysten syntymistä. Omassa
muistissani on ns. kohtuuton sopimus, joka aikoinaan vei silloisen seuran ja yhtiön
lopulliseen välirikkoon. Paloheinä Golf ry alkoi uhitella yhtiölle ja menetti kotikentän
ja samalla Suomen Golfliitto ry:n jäsenyyden. Tätä en soisi missään vaiheessa 
tapahtuvan nykyiselle seuralle, Helsinki City Golf ry:lle.  

Vaikka Helsinki City Golf ry ja Paloheinä Golf Oy toimivat maantieteellisesti ja
fyysisesti samalla tontilla, ne ovat kaksi eri toimijaa. Yhtiö toimii
liikeperiaatteella. Seura sen sijaan ei ole yritys. Yhdistyslain mukaan se ei saa
tuottaa jatkuvaa voittoa, vaan hankitut rahavarat on käytettävä jäsenistönsä
hyväksi. Yhdessä ne muodostavan kumppanuuden, josta molemmille osapuolille on
hyötyä. Näin tällä hetkellä on.

Olen vakuuttunut, että ”johtokvartetti” seuran kokoonpanossa, puheenjohtaja ja kolme
johtokunnan jäsentä, toimii hyvin. Mikäli johtokunta tarvitsee reaaliaikaista
tietoa, se voi tarpeen mukaan perustaa toimikuntia ja kutsua niiden puheenjohtajia
yhdessä tai erikseen kuultaviksi johtokunnan kokouksissa. Tiedotustoimikunnan
puheenjohtajan soisi osallistuvan jokaiseen johtokunnan kokoukseen. Tällöin oikea
tieto johtokunnan ja jäsenistön välillä kulkisi.

Puheenjohtajan ja kolmen johtokunnan jäsenen mallissa, kaikki eroavat
samanaikaisesti. Mikäli se näin on tulevissakin säännöissä, silloin olisi viisautta
pitää mielessä, että ainakin yksi jatkaa seuraavan kolmivuotiskauden. Muussa
tapauksessa voi tiedonkulku katketa. Tosin yhtiön pysyvä edustus johtokunnassa tuo
jatkuvuutta omalta taholtaan asioiden käsittelyyn.

On hyvä tietää, että yhtiön edustajalla ei sääntöjen perusteella ole äänioikeutta,
paitsi siinä tapauksessa, jos seuran jäsenistö on hänet valinnut johtokuntaan myös
jäsenistön valtuuttamana henkilönä. Tällä hetkellä tilanne on mainitun kaltainen.  
Paloheinä Golf Oy:n toimitusjohtaja Hanna Teerijoki istuu johtokunnassa ”kahdella
pallilla”. Hän on Paloheinä Golf Oy:n edustajana puheoikeudella, mutta lisäksi
Helsinki Golf City ry:n jäsenistön valtuuttamana hänellä on yksi ääni tehtäessä
seuran toimintaan liittyviä päätöksiä. Voi olla, että Hanna tulevaisuudessa jättää
johtokunnan seuran jäsenenä, mutta jatkaa siinä yhtiön edustajana.  

Ennen vahvistettujen toimintasääntöjen ilmestymistä seuran kotisivuille, naputtelin
netistä esille Suomen Golfliitto ry:n kotisivut (www.golf.fi), jossa mainitaan, että
Liiton jäsenyys tuo seuroille mm. oikeuden kentän vaikeuden eli Course Rating ja 
Slope -arviointiin, mahdollisuuden kenttä- ja ympäristökonsultoinnin palveluihin,
oikeuden hyväksyä green card -kokeita, työkaluja seuratoiminnan kehittämiselle, 
neuvonta- ja koulutuspalvelut mm. nuoriso-, ohjaus-, valmennus-, kilpailu-, sääntö-
ja tasoitusasioissa.
 
Lajin harrastajille liiton jäsenseurojen jäsenyys antaa mm. osallistumisoikeuden 
liiton- sekä kansainvälisiin kilpailuihin, antaa jäsen- ja tasoituskortin, jolla 
avautuu mahdollisuus vieraspelaamiseen sekä kilpailutoimintaan. Se takaa myös 
Suomen Golflehden (+ kenttäopas ja kilpailukalenteri), golf.fi -verkkopalvelun, 
vastuu- ja tapaturmavakuutukset ja lahjakkaiden pelaajien maajoukkue- ja 
valmennustoiminnan. Liitto tarjoaa myös tietoa harrastuksen aloittamisesta, 
järjestää tapahtumia ja useat toiminnot ovat järjestäytyneet liiton kautta kuten
senioritoimikunta ja vammaisgolf.            

Matti Hara